Виал ПаркетМАСИВНИ /ЕСТЕСТВЕНИ/ ПЕРВАЗИ

Перваз триъгълен - Дъб - лакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 5мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз триъгълен - Дъб - нелакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 5мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Дъб - лакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 8мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Дъб - нелакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 8мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз триъгълен - Бук - лакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 5мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз триъгълен - Бук - нелакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 5мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Бук - лакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 8мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Бук - нелакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 8мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз триъгълен - Чам - лакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 5мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз триъгълен - Чам - нелакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 5мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Чам - лакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 8мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Чам - нелакиран

Височина – 40мм.
Дебелина – 8мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 35мм.

>Информация за монтаж<

Перваз прав - Дъб - лакиран

Височина – 60мм.
Дебелина – 10мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 10мм.

>Информация за монтаж<

Перваз прав - Дъб - нелакиран

Височина – 60мм.
Дебелина – 10мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 10мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Дъб - лакиран

Височина – 60мм.
Дебелина – 10мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 15мм.

>Информация за монтаж<

Перваз профил - Дъб - нелакиран

Височина – 60мм.
Дебелина – 10мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 15мм.

>Информация за монтаж<

Перваз прав - Бук - лакиран

Височина – 60мм.
Дебелина – 10мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 10мм.

>Информация за монтаж<

Перваз прав - Бук - нелакиран

Височина – 60мм.
Дебелина – 10мм.
Дължина – 1000-2500мм.

Покривна площ – 10мм.

>Информация за монтаж<